chen-lei-ILB6AS0VOI4-unsplash
विचार / ब्लग समाचार

तपाईका बच्चाहरूलाई सिकाउनै पर्ने बाईबलका २० सत्यताहरू

1594 Views
Read Time:3 Minute, 44 Second

शालोम नेपाल –तपाईको बच्चाहरूलाई सिकाउनै पर्ने बाईबलका २० सत्यताहरू, जसले उनीहरूको जीवन सदाको लागि बदल्नेछ।

बच्चाहरूको जीवनमा हामीले बोलेका बाइबलका सत्य कुराहरूले उनीहरूको जीवनलाई सँधै परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ । जब बच्चाहरूले परमेश्वरको वचनबाट कुनै सत्यलाई समात्छ र हृदयमा राख्दछ, यसमा उनीहरूको जीवनको गति परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ।
यहाँ बाइबलका २० सत्यहरू छन् जुन तपाईं आमा-बुबाहरुले आफ्नो बच्चाहरूको जीवनमा बोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको मण्डलीको बच्चाहरूको जीवनमा रोप्न सक्नुहुन्छ।

१ – परमेश्वरले तपाईंलाई माया गर्नुहुन्छ। बिना शर्त। (गलाती २:२०)
२- येशू ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुभयो त्यसैले तपाईंले क्षमा पाउन सक्नुहुन्छ। (रोमी ५: ८)
३- तपाईंको जीवनको लागि परमेश्वरको विशेष योजना छ। (यर्मिया २९:११)
४- बाइबल तपाईंको जीवनको लागि सत्यको स्रोत हो। (भजन ११९:१६०)
५- तपाईंले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र जवाफ दिनुहुन्छ। (यर्मिया ३३:३)
६- तपाईं अद्वितीय हुनुहुन्छ। तपाई जस्तो अरु कोही छैन। (भजनसंग्रह १३९:१४)
७- तपाईं परमेश्वरको शक्तिमा उहाले गर्नु भनेको कुनै पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। (फिलिप्पी ४:१३)
८- तपाईं जस्तोसुकै परिस्थितिमा भए पनि, येशू ख्रीष्ट सधैं तपाईंसँग हुनुहुन्छ (भजनसंग्रह २३:४)
९- परमेश्वरले तपाईंलाई राम्रो कुरा छनौट गर्न बुद्धि दिनुहुन्छ। (याकूब १:५)
१०- तपाईं परमेश्वरबाट मात्र बलियो र बहादुर बन्न सक्नुहुन्छ । (यहोशू १:५)
११- पहिलो स्थानमा परमेश्वरलाई राख्नुहोस् र उहाँले तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुनेछ। (मत्ती ६:३३)
१२- तपाइँको अघि आउने कुनै पनि परिक्षालाइ पार गर्न परमेश्वरले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। (१ कोरिन्थी १०:१३)
१३- परमेश्वर तपाईंलाई बलियो बनाउन र बचाउन विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। (२ थेसलोनिकी ३:३)
१४- परमेश्वर सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। (उत्पत्ति १: १)
१५- येशू ख्रीष्ट अनन्त जीवनको लागि एक मात्र बाटो हुनुहुन्छ। (यूहन्ना १४:६)
१६- जब तपाईंले पाप गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई माफ गर्न भन्नुहोस् र तपाईंलाई उहाँले क्षमा दिनुहुनेछ। (१ यूहन्ना १:)
१७- लिने हुनु भन्दा, दिने बन्नु राम्रो हो। (प्रेरित २०:३५)
१८- येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट वौरी उठ्नुभयो। (१ कोरिन्थी १५: १४-१९)
१९- येशू ख्रीष्ट तपाईंको सबैभन्दा मिल्ने साथी बन्न चाहनुहुन्छ। (हितोपदेश १८:२४)
२०- परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दा आशिष्‌ पाइन्छ । (लूका ११:२८)

23 0
Happy
Happy
4
Sad
Sad
0
Excited
Excited
6
Sleppy
Sleppy
1
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *