greg-rakozy-oMpAz-DN-9I-unsplash (1)
विचार / ब्लग

हरेक इसाई ले जान्ने पर्ने, पुरानो करारमा समाबेश भएको परमप्रभु परमेश्वोरको बिभिन्न नामहरू र तिनीहरूको अर्थ !

1207 Views
Read Time:9 Minute, 21 Second

शालोम नेपाल – परमप्रभु परमेश्वोरको नामहरूले उहाँको धेरैपक्षीय चरित्रको फरक पक्ष वर्णन गर्दछ। यहाँ बाइबलमा परमेश्वरका केहि राम्रा नामहरु छन्:

१) ईएल-एलोह [EL-ELOAH]: “परमेश्वर शक्तिशाली, प्रख्यात” (नहेम्याह ९:१७; भजनसंग्रह १३९:१९) – व्युत्पत्तिक रूपमा एलको अर्थ “सामर्थ्य” र “शक्तिशाली” देखिन्छ (उत्पत्ति ३१:२९)। एल अन्य गुणहरूसँग सम्बन्धित छ, जस्तै अखण्डता (गन्ती २३:१९), डाहि (व्यवस्था ५:९), र अनुकम्पा (नहेम्याह ९:३१), तर “सामर्थ्य” को मूल विचार भने अझै बाँकी नै छ।

२) एलोहीम [ELOHIM]: परमेश्वर “सृष्टिकर्ता, र शक्तिशाली” (उत्पत्ति १७:७; यर्मिया ३१:३३) – ईलोहको बहुवचन रूप, जसले त्रिएकको परमेश्वरको सिद्धान्तलाई एकरुपता दिदछ । बाइबलको पहिलो वाक्यबाट, परमेश्वरको शक्तिको उत्कृष्ट प्रकृति प्रस्ट हुन्छ जब परमेश्वर (एलोहिम) ले संसारलाई अस्तित्वमा ल्याउन बोल्नुहुन्छ (उत्पत्ति १: १)।

३) इएल शद्दाई [EL SHADDAI]: “परमेश्वर सर्वशक्तिमान,” “याकूबका एक शक्तिशाली” (उत्पत्ति ४९:२४; भजनसंग्रह १३२:२,५) – सबैमा परमेश्वरको परम शक्ति बोल्दछ।

४) अदोनाई [ADONAI]: “प्रभु” (उत्पत्ति १५:२; न्यायकर्ता ६:१५) – YHWH को स्थानमा प्रयोग गरिएको थियो, जसलाई यहूदीहरूले अति पवित्र ठानेका कारण पापी मानिसहरूलाई “YHWH”को नाम लिने ठाउमा यो शब्द (अदोनाई) उच्चारण गर्न लगाएका थिए। पुरानो नियममा, YHWH प्राय जसो प्रयोग गरिन्छ परमेश्वर आफ्ना जनहरूसँगको व्यवहारमा, जबकि अदोनाई अधिक प्रयोग गरिन्छ जब उहाँ अन्यजातिहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। याह्रेको

५) याह्रे / यहोवा [YHWH / YHWEH / JEHOVAH]: “प्रभु” (व्यवस्था ६:४; दानिएल ९:१४) – कडा शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरको लागि एकमात्र उचित नाम। अंग्रेजी बाइबलमा “LORD” (सबै भन्दा ठूला अक्षरमा) अनुवाद गरीयो यसलाई अदोनाई, “प्रभु” भन्दा फरक पार्न। परमेश्वोरले मोशालाई प्रकाश दिइयो “म हुँ जो म हुँ” (प्रस्थान ३:१४)। यस नामले एक तुरुन्त, उपस्थितिको निर्दिष्ट गर्दछ। उद्धारको लागि उहाँलाई पुकार्नेहरूको नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ, पहुँचयोग्य हुनुहुन्छ (भजन १०७:१३), क्षमाको लागि (भजनसंग्रह २५:११) र निर्देशनको लागि (भजनसंग्रह ३१:३)।

६) यहोवा -यिरेह [YAHWEH-JIREH]: “प्रभुले प्रदान गर्नुहुनेछ” (उत्पत्ति २२:१४) – जब अब्राहमले इसहाकको ठाउँमा बलिदान चढाउन भेडाको प्रबन्ध गर्‍यो तब अब्राहामले त्यो नामको सम्झना गरे।

७) यहोवा -राफा [YAHWEH-RAPHA]: “प्रभु जसले चंग्गाई गर्नुहुन्छ” (प्रस्थान १५:२६) – शरीर र आत्मा दुबै “मा” तिमीलाई बचाउनुहुने यहोवा। शरीरमा: रोगहरूबाट जोगाउँदै र निको पार्दै, अनि आत्मामा: पापहरूलाई क्षमा दिएर।

८) यहोवा निस्सी [YAWWHH-NISSI]: “प्रभु हाम्रो ब्यानर (झण्डा)” (प्रस्थान १७:१५), जहाँ ब्यानरलाई एक र्‍यालीको स्थान मानिन्छ। यस नामले प्रस्थान १७ मा अमालेकीहरूसँगको मरुभूमिको विजयको सम्झना गर्दछ।

९) यहोवा-माकद्देश [YAHWEH-M’KADDESH]: “पवित्र पार्नुहुने प्रभु, पवित्र बनाउनुहुन्छ” (लेवी २०:८; इजकिएल ३७:२८) – परमेश्वरले यो स्पष्ट पार्नुभयो कि उहाँले मात्र व्यवस्थाले होइन, आफ्ना मानिसहरूलाई शुद्ध पार्न र उनीहरूलाई पवित्र बनाउन सक्छ।

१०) यहोवा-शालोम [YAHWEH-SHALOM]: “प्रभु हाम्रो शान्ती” (न्यायकर्ता ६:२४) – गिदोनले राखेको वेदीको नाउ परमप्रभुलाई देखे पछि लाग्यो ऊ मर्नेछ, तर परमप्रभुको स्वर्गदूतले वेदी बनाए पछि उनी मर्ने छैनन् भन्ने आश्वासन दिए तब उनले परमप्रभुको लागि त्यो वेदी बनाए ।

११) यहोवा-एलोहीम [YAHWEH-ELOHIM]: “प्रभु परमेश्वर” (उत्पत्ति २:४; भजनसंग्रह ५९:५) – परमेश्वरको अद्वितीय नाम YHWH र सामान्य “प्रभु” को संयोजन, जसले उहाँ नै प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ भनेर दर्शाउँछ।

१२) यहोवा-सिद्केनु [YAHWEH-TSIDKENU] : “प्रभु हाम्रो धार्मिकता” (यर्मिया ३३:१६) – यहोवा-माकद्देश सँग यो धार्मिकता प्रदान गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ (हिब्रू शब्द सिद्केनु बाट) मानिसलाई, अन्तत: उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा, जो हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो ताकि हामी “उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं” (२ कोरिन्थी ५:२१)।

१३) यहोवा-रोही [YAHWEH-ROHI]: “प्रभु हाम्रो गोठाला” (भजनसंग्रह २३:१) – दाऊदले आफुलाई भेडाको गोठालोको रूपमा आफ्नो सम्बन्धलाई विचार गरिसकेपछि, उनले महसुस गरे कि परमेश्वर वास्तवमै उहाँसँगको सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। यसकारण उसले घोषणा गर्छ, “यहोवा-रोही मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। मलाई केहि कुराको अभाव हुदैन”(भजनसंग्रह २३:१)।

१४) यहोवा-शम्माह [YAHWEH-SHAMMAH] “प्रभु हुनुहुन्छ” (इजकिएल ४८:३५) – यो नाम यरूशलेम र त्यहाँको मन्दिरलाई लेखिएको छ जसले यो संकेत गर्दछ कि एक पटक प्रभुको महिमा गएको थियो (इजकिएल ८—११) अब फर्केको छ (इजकिएल ४४: १-४)।

१५) यहोवा-साबओथ [YAHWEH-SABAOTH]: “सर्वशक्तिमान् प्रभु” (यशैया १:२४; भजनसंग्रह ४६:७) – उहाँ सर्वशक्तिमान् प्रभु “सेनाहरुका परमप्रभु,” दुवै स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूका। उहाँ स्वर्गका सेनाहरूका र पृथ्वीका बासिन्दाहरू, यहूदीहरू र अन्यजातिहरूका धनी र गरिब, मालिक र दासको सर्वशक्तिमान् प्रभु हुनुहुन्छ। यो नामले परमेश्वरको महिमा, शक्ति र अख्तियारको अभिव्यक्ति र त्यसले आफूले गर्ने निर्णय पूरा गर्न सक्षम भएको देखाउँछ।

१६) इएल-इएलयोन [EL-ELYON]: “सब भन्दा उच्च” (व्यवस्था २६:१९) – मूल शब्द हिब्रूबाट “माथि” वा “आरोहण” को लागी व्युत्पन्न गरियो, त्यसैको निहितार्थ सबैभन्दा उच्च भन्ने हो। जसले उचाईलाई संकेत गर्दछ र प्रभुत्व मा पूर्ण अधिकार को कुरा गर्दछ।

१७) इएल-रोइ [EL-ROI]: “हेर्ने / देख्ने परमेश्वर” (उत्पत्ति १६:१३) – हागारले ईश्वरलाई सम्बोधन गरेको नाम, अनि साराले एक्लै उजाडस्थानमा हताश र निराशामा (उत्पत्ति १६:१-१४) । हागारले प्रभुको स्वर्गदूतलाई भेटेपछि उनले महसुस गरिन् कि उनले परमेश्वरलाई स्वयं देखेकी थिइन। उनले यो पनि महसुस गरिन् कि एल रोईले उनलाई आफ्नो दु: खमा देखेको थियो र उनीले परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र सबैलाई हेर्ने भनेर प्रमाणित गरिन्।

१८) इएल-ओलाम [EL-OLAM]: “अनन्तको परमेश्वर” (भजन ९०:१-३) – परमेश्वरको स्वभाव अनन्तदेखि अनन्तसम्म छ, समयका सबै अवरोधहरूबाट स्वतन्त्र छ, र उहाँ आफैंमा समयको एक मात्र कारण हुनुहुन्छ। “अनन्तदेखि अनन्तसम्म तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ।”

१९) इएल-गिभोर [EL-GIBHOR]: “शक्तिशाली परमेश्वर” (यशैया ९:६) – यशैयाको पुस्तकमा समेटिएको शब्द मसीह, ख्रीष्ट येशूको वर्णन गर्ने नाम। एक शक्तिशाली र शक्तिशाली योद्धाको रूपमा, मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वरले शत्रुहरूको विनाश पूरा गर्नुहुनेछ र फलामको डन्डाले शासन गर्नुहुनेछ (प्रकाश १९:१५)।

9 0
Happy
Happy
2
Sad
Sad
0
Excited
Excited
3
Sleppy
Sleppy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *